Puljebeholdning
Kontantbeholdning:   kr.   0
Udestående:   kr.   3643,00
Beholdning ialt:   kr.   3643,00

Udestående
Gølle:   kr.   1170,00
Aagaard:   kr.   914,00
West:   kr.   700,00
Dahl:   kr.   859,00
Total:   kr.   3643,00

Tidligere Arrangementer
Arrangør Dato Gølle Aagaard West Dahl      Total
Aagaard 3/9-04 75,00 117,00 142,00 70,00      404,00
West 22/10-04 153,00 88,00 137,00 50,00      428,00
Dahl 7/1-05 250,00 *** 50,00 50,00 50,00      400,00
Gølle 18/2-05 112,00 151,00 110,00 121,00      494,00
Aagaard 8/4-05 110,00 110,00 181,00 153,00      554,00
West 13/5-05 145,00 158,00 105,00 215,00      623,00
Dahl 25/11-05 124,00 60,00 70,00 175,00      429,00
                                                                                                                                      
Total - 969,00 734,00 795,00 834,00      3332,00

* Ikke tilstede
** Meldte afbud på spilledagen
*** Mødte ikke op på spilledagen
NB! Der er tilført puljen 311,00 kr. da Aagaard, West og Dahl skulle spille smarte. Link